Αναζητήστε άλλη σελίδα

ΓΙΑΦΚΑ Project

Ένα μουσικό ταξίδι


Presented by ΓΙΑΦΚΑ Project

ΓΙΑΦΚΑ Project

Ένα μουσικό ταξίδι


Ένα μουσικό ταξίδι από το Μαραθιά ως την γιαφκα της Αθήνας, με νεολαιίστικα θέματα,

αναζητήσεις κ radical απαντήσεις, με την παρέα του ΓΙΑΦΚΑ Project, από το

ΔΩΡΙΣ Radical

www.radioon.gr

Presented by ΓΙΑΦΚΑ Project

Τετάρτη

00:00 02:00